Sikaflex-PRO 3WF

Sikaflex-PRO 3WF
Obj. číslo:
3.
Popis:
Polyuretánový tmel. 1,3 kg/l Použitie: Tesnenie podlahových škár v chemicky zaťažených prevádzkach, garážach, čistiarňach odpadových vôd, vo výrobných halách atď. Odolný voči dieselovým pohonnným hmotám a vykurovaciemu oleju, voči nepoužitým motorovým olejom. Čiastočne odolný voči ostatným pohonným hmotám. Tmelenie prírodného kameňa.

Detailný popis:

Trvale elastický 1-komponentný tmel na báze polyuretánu s nízkym E-modulom, vysokou elasticitou, urýchlenou polymerizáciou.
Podrobnejšie informácie: www.sika.sk

Návštev

670139