ORSIL N

ORSIL N
Obj. číslo:
O/1
Popis:
Nielen v zime, ale aj v lete zabezpečuje optimálna tepelná izolácia príjemnú klímu v miestnosti. Aby aj v najhorúcejších letných dňoch zostalo u Vás príjemne chladno je potrebná dostatočná hrúbka kvalitnej tepelnej izolácie. Široká ponuka našich výrobkov Vám pomôže zabezpečiť pohodu v každom ročnom období.

Detailný popis:

Tepelná zvuková a protipožiarna izolácia so zvýšenou pevnosťou a hydrofobizáciou v celom priereze pre jednoplášťové ploché strechy.
ORSIL T, DACHOTERM SL
Vhodný ako spodná vrstva pri dvojvrstvej skladbe izolácie plochých striech.
STYRODUR 3035C/CS
Extrudovaný polystyrén, ktorý sa vyznačuje veľmi vysokou pevnosťou v tlaku až 0,3 MPa pri 10% stlačení (30 t/m2) a veľmi nízkou nasiakavosťou. Tieto vlastnosti ho predurčujú na použitie do konštrukcii obrátených plochých striech a vegetačných striech.Všeobecné informácie

Izolácie plochých striech doskami z minerálnych vlákien ORSIL

Sortiment izolačných materiálov z minerálnych vlákien ORSIL obsahuje taktiež výrobky vhodné na izoláciu jednoplášťových plochých striech. Dosky ORSIL S a ORSIL T vytvárajú tepelnoizolačnú vrstvu slúžiacu ako podklad pod rôzne druhy hydroizolačných krytín (modifikované asfaltové pásy alebo rôzne druhy fólií). Svojimi mechanickými parametrami spĺňajú požiadavky kladené na pochôdzne ploché strechy (pre montáž a bežnú údržbu strechy) a zároveň zlepšujú parametre strešnej skladby z hľadiska útlmu hluku a požiarnej odolnosti. Dosky
ORSIL S a T sú vodoodpudivé (hydrofobizované) v celom priereze dosky. Najväčšia hrúbka dosiek ORSIL S je
140 mm a v prípade požiadavky na väčšiu vrstvu izolantu, je nutné požadovanú hrúbku vyskladať. Spodná vrstva môže byť tvorená doskami ORSIL T alebo ORSIL S, vrchná vrstva vždy iba doskami ORSIL S! Dosky ORSIL sa ukladajú na spádovú vrstvu bez medzier a pri dvojvrstvovom uložení sa špáry jednotlivých vrstiev prekladajú. Ďalším výrobkom, zo sortimentu izolačných materiálov z minerálnych vlákien ORSIL, určeným pre ploché strechy, sú atikové prechodové kliny T - AK, používané pre správne vyriešenie prechodov hydroizolácie plochej strechy na atiku alebo prestupov strešných konštrukcií. Prípadné úpravy rozmerov dosiek ORSIL alebo nimi vytvorených plôch (napr. u vpustí) je možné realizovať rezaním nožom s použitím rovnej laty. K podkladu je možné dosky ORSIL jednak lepiť asfaltom za tepla i za studena, naťahovať do privareného asfaltového pásu (môže slúžiť ako parozábrana), mechanicky kotviť špeciálnymi kotevnými prvkami alebo je možné dosky ORSIL spolu s celou skladbou strešného plášťa priťažiť násypom (napr. vymývaným riečnym štrkom).


Návštev

670129